Op onze corona informatiepagina vind je alles voor een onbezorgde vakantie bij Roompot.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Vakantiepark Aquadelta betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien je onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij je dit te melden bij info@aquadelta.nl, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Je kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinkt op deze site, nalezen op de site van de desbetreffende organisatie. Indien je via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Vakantiepark Aquadelta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site. Reacties van bezoekers vallen buiten de verantwoordelijkheid van Vakantiepark Aquadelta. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. Vakantiepark Aquadelta behoudt zicht het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vakantiepark Aquadelta is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Vakantiepark Aquadelta acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan Vakantiepark Aquadelta gelinkte site.

Merken

Zonder schriftelijke toestemming van Vakantiepark Aquadelta is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.